Programma

13 FEBRUARI 2020 in Marriott Hotel te Gent

15.30u Onthaal 

16.00u Markt  
Je krijgt zicht op wat rond mobiliteit in onze regio allemaal speelt, op hoe we de aanpak zien om samen een actieplan op te bouwen en wat we bedoelen met basisbereikbaarheid. 

16.00u Verwelkoming 
Verwelkoming en intro door Hannelore Deblaere (co-voorzitter VVR) 
Toelichting dagprogramma +procesverloop 

16.25u De 1 ste ronde parallelle reflectiekamers rond 

 • Combimobiliteit 
 • Invalswegen 
 • Mobiliteit en Ruimtelijke ordening 
 • SWOT analyse vervoersnetwerken 
 • Gedragsverandering 
 • Logistiek 

17.25u Consolidatiemoment per groepje 

17.45u PAUZE 

18.10u De 2de  ronde parallelle reflectiekamers rond 

 • Combimobiliteit 
 • Invalswegen 
 • Mobiliteit en Ruimtelijke ordening
 • SWOT analyse vervoersnetwerken 
 • Gedragsverandering 
 • Logistiek 

19.10u Slotwoord door Filip Watteeuw, Voorzitter VVR Gent 

19.30u Afsluitende receptie