Doelstellingen

Met het eerste Mobiliteitsforum hebben we de startbasis gelegd voor het regionaal mobiliteitsplan. Het was een moment waarop we een eerste keer stakeholders met elkaar wilden verbinden, elk vanuit hun eigenheid, belangen en (toekomstige) mobiliteitsbehoeften. Daarnaast hebben we op dat moment samen met de deelnemers, eerste stappen gezet richting gemeenschappelijke doelen en mobiliteitsambities voor de vervoerregio op langere termijn. Dit alles zonder uit het oog te verliezen wat er nu al kan gerealiseerd worden.